การเสนอข่าวบันเทิงที่แหวกแนว เอามาสู่ความผิดพลาดอันรุนแรง

ความผิดในการมุ่งเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวสารเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ความเป็นจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นอย่างนั้น การติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการไล่ตามข่าวสารบันเทิงอยู่เป็นประจำเสียเลย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนมาก มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการไล่ตามข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงต้องทำการค้นหาข่าวพร้อมกับทำการติดตามข้อมูลข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักจะเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวมากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนพร้อมทั้งไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่อง หรือว่าทำการเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่คงจะทำการติดตามข่าวบันเทิงวันนี้อยู่เป็นประจำ แต่ข่าวที่ได้มีการนำเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองและติดตามกันต่อไป เพราะส่วนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ คงจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลายเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข่าว
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่โดดเด่นของการนำเสนอข่าว และผู้เกาะติดข่าวมักจะอยากได้จากการมุ่งเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักพร้อมกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้เกาะติดข่าวบันเทิงรับฟังข่าวต้องการจะได้รับ