ขณะนักข่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดข่าวสารที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือจัดพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนใหญ่ มีหลากหลายคนคงจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือแม้กระทั่งมีการไล่ตามสถานการณ์หลากหลาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คงจะมีการรายงานพร้อมทั้งติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อจะสามารถเดินทางเข้ามาไล่ตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ทว่านี่คือหลักความคิดพร้อมทั้งทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นใด เราคงล่วงรู้พร้อมทั้งค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เนื่องจากวงการหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวพร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งไม่ว่าวงการคนเขียนข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้เช่นใดนั้น ผู้ไล่ตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้ใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งนักข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่พร้อมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 

พร้อมทั้งเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างสังคมหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ หลากหลายพื้นที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้เช่นใด หรือแม้กระทั่ง การไล่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นในแต่ละวันนั้น สังคมหนังสือพิมพ์หรือวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้เช่นใดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะฉะนั้น คำถามเหล่านี้คงจะยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงเช่นใดก็ตาม สังคมหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวพร้อมทั้งค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม