ขณะผู้รายงานข่าวต้องการเสนอความจริงภายในแบบอย่างข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง ถือว่าเป็นข่าวที่มียอดนิยมที่ดีเป็นอย่างมากมาย ไม่ใช่แค่ภายในปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่ทว่าข่าวบันเทิงยังจะสามารถถูกสร้างด้วยกระแสที่โด่งดังอย่างนี้ อาจจะเป็นเพราะข่าวในแวดวงบันเทิง เป็นข่าวที่มีการเคลื่อนไหวของศิลปินนักแสดง หรือศิลปินนักร้องหลากหลาย ยิ่งเป็นข่าวที่ตรงประเด็นและน่าสนใจของเหล่าดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงภายในแต่ละคน ถือว่าเป็นข่าวศิลปินนักแสดงที่มีผู้ติดตามกันอยู่ตลอด ยิ่งจะมีผลให้ข่าวในทุกวันนี้ได้รับแระแสตอบรับที่ดีมาก
 
สำหรับกระแสข่าวบันเทิง อาจจะทำให้นักข่าวแต่ละคนจะต้องเกิดความหนักใจ ก็เพราะว่านักข่าวเหล่านี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามข่าวและมีการฟังข่าวที่ตรงประเด็น เพื่อมีการสื่อข้อมูลรายวันให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนในข้อมูลที่ได้สื่อออกมานั้น อาจจะเป็นข่าวที่ทำให้เหล่าศิลปินนักแสดงไม่ประทับใจมากนัก เพราะผู้รายงานข่าวจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง อย่างน้อยหากมีเรื่องผิดพลาดขึ้นมาก ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าศิลปินนักแสดงไม่พอใจ แต่ถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริง เหล่าดาราจะต้องทำการมาแถลงข่าว มาเคลียร์ทุกปมกันเอง แต่ก็ยังมีผู้รายงานข่าวบางคน ที่จะต้องการสื่อข่าวออกมาเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้น และจำเป็นที่จะต้องมาทำการขายข่าวแต่เช่นใด เป็นเหตุให้เปรียบได้ว่า เป็นการรักษาผลตอบแทนภายในรูปแบบทั้งสองฝ่าย และผู้รายงานข่าวบันเทิงเหล่านี้ จำนวนมากจะเป็นนักข่าวที่ศิลปินนักแสดงนับถือ เนื่องจากคนเขียนข่าวพวกนี้จะเป็นผู้ประกอบอาชีพที่จรรยาบรรณในตัวเองสูงนั่นเอง
 
เพราะเช่นนั้นข่าวบันเทิงที่ได้ถูกเสนอขึ้นมานั้น ล้วนแล้วอาจจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ติดตามจะเชื่อมากน้อยเท่าใด แต่สำหรับผู้รายงานข่าวที่มีจรรยาบรรณก็อาจจะสื่อข่าวออกมาให้ตรงประเด็น และเป็นข้อเท็จจริงให้ได้มาก