ข้อมูลการศึกษา ที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ชาวไทยจะต้องพัฒนาสำหรับนำไปสู่การแปรเปลี่ยน

ถึงแม้จะต้องพัฒนาภายในเรื่องของคุณลักษณะทางด้านการศึกษาเล่าเรียน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เด็กไทยจำนวนมากจะต้องด้อยคุณภาพไปเสียหมด เพราะว่าทุก ๆ ปีมีชาวไทยที่ได้เดินทางไปเรียนและศึกษาต่อที่ต่างชาติเป็นจำนวนมาก ยิ่งกว่านั้นยังคงมีระบบการแลกเปลี่ยนการเล่าเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละประเทศชาติได้ค้นพบกับโลกใบใหม่ทางด้านการเรียนรู้ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของแต่ละประเทศอีกด้วย พร้อมทั้งนี่ก็คือสิ่งที่คนไทยจำเป็นจะต้องจะต้องเร่งมือและพัฒนา เพื่อที่จะอาจจะสู่กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทั่วโลกได้อย่างเที่ยงตรง โดยเฉพาะคุณภาพที่จะต้องมีรูปร่างที่ดูดียิ่งขึ้น ถึงจะดีที่สุด และนี่ก็คือประเด็นหลัก ๆ ของข่าวการศึกษาปัจจุบัน เป็นพิเศษเมืองไทยถูกกลับมองว่าเป็นประเทศที่จะต้องเร่งมือพัฒนา ถ้าหากไม่พัฒนาทุกอย่างอาจจะแย่ลงไปมากกว่าเดิม

 
ข่าวการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อจะลบรอยแผลของไทย กลับทำให้ข่าวการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ถูกมองว่าให้เป็นยุคที่จะต้องปรับเปลี่ยนพร้อมกับมีการพัฒนาทางด้านคุณค่าข่าวการศึกษาในการศึกษาของไทยมากเพิ่มขึ้น อย่างน้อยความมีคุณภาพที่ว่านี้ คือคุณค่าที่สูงกว่าระดับปกติโดยทั่วไปที่เป็นอยู่ โดยมีการวัดระดับเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับประเทศทั่วโลก กลับค้นพบว่าการศึกษาของเมืองไทยมีลักษณะตกชั้นเป็นอย่างมากและมากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว เพราะว่าข่าวการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีการกล่าวถึงการศึกษาของเมืองไทยหากมีการปรับคุณภาพให้ดีเพิ่มขึ้น ย่อมส่งคุณประโยชน์ต่อชาวไทยทั่วประเทศ เพียงแต่การพัฒนาคุณภาพที่ว่านี้จะเป็นไปในลักษณะใดเป็นสำคัญ ตรงนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนและแน่นอน ส่วนทางด้านรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังคงพยายามที่จะปรับและพัฒนาในทุก ๆ รูปแบบ เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยไปไกลได้มากกว่านี้