ความจำเป็นภายในการติดตามข่าวในแบบข่าวสด ข่าวคราวด่วน

ข่าวสดปมร้อน มักเป็นข่าวที่ถูกอัพเดทภายในวินาทีนั้น ๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นข่าวที่ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อที่จะรายงานข่าวให้ชาวไทยทั่วประเทศได้ทราบ ถึงแม้ว่าในบางที คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเวลาในการเกาะติดข่าวได้อย่างทั่วถึงทุกช่วงเวลา แต่ข่าวก็ยังคงถูกรายงานข่าวคราวอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้ผู้ที่เกาะติดข่าวจริง ๆ ได้รับรู้พร้อมกับรับฟังข่าวไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากประชาชนคนไทยทั่วประเทศ มีช่วงเวลาในการติดตามข่าวสารที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การรายงานข่าวจำเป็นต้องมีทุกช่วงเวลาอย่างไม่ขาดระยะ

 
การอัพเดทข่าวสารให้เป็นไปภายในรูปแบบการรายงานข่าวสด คงจะได้รับความนิยมและได้รับกระแสการยอมรับจากแฟน ๆ ที่ติดอกติดใจไปกับการติดตามข่าวสารอย่าเป็นประจำ เนื่องจากข่าวบางรูปแบบ เป็นไปในลักษณะของข่าวที่ถูกอัพเดทก็จริง แต่ก็มิได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญ หรือจำเป็นต้องรับรู้ในช่วงนั้น ๆ โดยเฉพาะ แต่ถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวสด ข่าวด่วน ข่าวทันสถานการณ์ ผู้ที่ต้องการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในเบื้องต้น อาจเปิดและรับฟังข่าวสด ข่าวสารด่วน ข่าวทันเหตุการณ์ได้ในทันที เพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในประเทศไทย การเผยแพร่ข่าวสารก็จะมีอยู่ให้เห็นโดยทั่วไป ยิ่งถ้าหากเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายด้วยแล้ว ย่อมที่จะมีการติดตามและจัดทำข่าวขึ้นอย่างแน่นอน
 
ข่าว
การเผยแพร่ข่าวสารในบางรูปแบบ คงเป็นการตอบสนองความปรารถนาให้กับผู้เกาะติดข่าวโดยตรง โดยที่เนื้อหาสาระของข่าวนั้น นับได้ว่ามีความสลักสำคัญอย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างไร ความสำคัญของรูปแบบและผู้รายงานข้อมูลข่าวสาร ก็มีความสำคัญและข่าวเป็นส่วนประกอบที่ดีไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน