ความสับสนที่มีขึ้นจากผู้ติดตามข่าว ภายในกรณีการนำเสนอข่าวของแวดวงหนังสือพิมพ์และนักข่าว

การตีข่าวผ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมกับไม่ว่าวงการนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์ จะทำหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้ยังไงนั้น ผู้เกาะติดข่าวสารอย่างคนไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้วางใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่แวดวงหนังสือพิมพ์ และคนเขียนข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 
ข่าว
ส่วนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นภายในแต่ละวันนั้น สังคมหนังสือพิมพ์หรือวงการผู้รายงานข่าวเอง เขารู้ได้เช่นใดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง ดังนั้น คำถามเหล่านี้อาจจะยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แวดวงหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ภายในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากจะให้เรามองผ่านความเป็นจริงแล้วนั้น นักข่าวส่วนใหญ่อาจจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจมีการรายงานและติดต่อกันในรูปแบบสายด่วน เพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้ามาเกาะติดและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่หมายถึงหลักความคิดและแง่มุมส่วนหนึ่งเพียงแค่นั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้พร้อมทั้งค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก
 
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งในข้อสงสัยผ่านการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ข่าวสารในบางครั้ง ที่ทำให้ผู้คนส่วนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ มากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้เช่นใด