บทบาทในการติดต่อของนักข่าวบันเทิงเกาหลี

การเตรียมการเพื่อทำการกระจายข่าวบันเทิงเกาหลี พร้อมทั้งข่าวบันเทิงจากประเทศหลาย ดูเหมือนว่าจะอาจครอบคลุมพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้รับข้อมูลข่าวสารได้มากเพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างให้ผู้ข่าวและผู้รับข่าวโดยตรง

 
ทางฝ่ายข่าวบันเทิงเกาหลีในไทยนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับความนิยมชมชอบน้อยลงแต่อย่างไร เพราะข่าวบันเทิงเกาหลี ถือได้ว่าเป็นข่าวบันเทิงที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี จากผู้บริโภคหรือว่าผู้รับข้อมูลข่าวสารทั่วโลก เนื่องจากข่าวบันเทิงเกาหลีส่วนใหญ่ มักจะเป็นข่าวสารในแวดวงการบันเทิงจากศิลปินซุเปอร์สตาร์สุดฮอต ที่แทบจะดังกระหึ่มแบบฉุดไม่อยู่กันเลยเชียว และดาราซุปเปอร์สตาร์เกาหลีจำนวนมาก ก็มักจะเป็นศิลปินขวัญใจพร้อมกับเป็นไอดอลของใครอีกมากหลายคนเหมือนกัน ทำให้ข่าวบันเทิงภายในรูปแบบข่าวบันเทิงเกาหลี กลับเป็นข่าวที่มีผู้คนสนใจและให้การไล่ตามอยู่ตลอดรอดฝั่งแต่การบริโภคข่าวในสังคมการบันเทิงเกาหลีสำหรับไทย อาจจะมีพื้นที่ที่น้อยลงไปเนื่องจากไทยพยายามจะสื่อข้อมูลข่าวสารในวงการการบันเทิงทั่วทุกประเทศร่วมกัน เพราะว่าอย่างน้อยก็มีผู้ให้การติดตามข่าวสารต่างประเทศหลากหลายประเทศ ถ้าจะให้ไทยทำการติดต่อสื่อสารข่าวบันเทิงจากประเทศเกาหลีแค่ประเทศเดียว หรือเน้นหนักไปทางด้านข่าวบันเทิงจากประเทศเกาหลีเสียส่วนมาก คนรับข่าวสาระบันเทิงจากประเทศชาติอื่น ๆ ก็อาจเกิดความน้อยใจ พร้อมกับข่าวบันเทิงเกาหลียากที่พวกเขาจะได้รับข่าวสาระบันเทิงในสังคมฮอลลีวู๊ด
 
ข่าวบันเทิงเกาหลี
ส่วนบทบาทในการสื่อข่าวบันเทิงเกาหลีจำเป็นต้องเป็นกลาง และอาจจะตอบสนองความต้องการของผู้รับข่าวให้ได้มากที่สุดแล้ว ไทยจึงมีพื้นที่การกระจายข่าวสารในรูปแบบเว็บไซต์ต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบันเทิงในรูปแบบโทรทัศน์ วิทยุ หรือว่าการสื่อสารในแบบอื่น ๆ นั่นเอง