ปมปัญหาอาชญากรรมที่พบปมปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

ภายในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมาย ทางด้านวัตถุ จึงอาจเกิดเป็นตัวปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนมากจะต้องมีการดิ้นรนพร้อมทั้งต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมถึงแกงแยงกันภายในการทำมาหากิน พร้อมทั้งในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนเป็นเหตุให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างมาก

 
อาชญากรรม
ถือได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างมาก ที่ชาวไทยทุกท่านได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่ชาวไทยบางคนคงจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ ตกเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่ชาวไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งเมืองไทยมักจะมีหลากหลายมูลเหตุด้วยกันที่เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมพร้อมกับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจและทางด้านอารมณ์ผิดปกติ เป็นเหตุให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติพร้อมทั้งกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด และอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะเป็นเหตุให้เกิดภาพหลอน ไม่สามารถควบคุมสติได้ แถมยังทำให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย  จนเป็นเหตุให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนกลายเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนเป็นเหตุให้ในทุกวันนี้ กลายเป็นข่าวโด่งดัง
 
ดังนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงกลายเป็นปัญหาอย่างหนัก ปัญหาอาชญากรรม ที่ชาวไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ กลุ่มนี้  จนสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าท่านสามารถควบคุมสติได้ ก็จะปราศจากข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เช่นกัน