ร่างครูใหญ่ ที่เสียสละให้กับนักเรียนแพทย์

ร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นร่างที่มีการบริจาคเป็นกายวิทยาทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างมาก และมีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทำการเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้กับผู้ป่วยในอนาคตภายภาคหน้าได้นั่นเอง ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่นั้น เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก กับนักศึกษาแพทย์หลากหลายท่านด้วยกัน ที่จะต้องมีการเรียนรู้และหาประสบการณ์กับครูใหญ่แต่ละท่าน

 

ซึ่งคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ ได้มีการเอา ร่างอาจารย์ใหญ่ ไปทำการประกอบพิธี โดยการบำเพ็ญกุศล ที่วัดเพิ่มทาน ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี โดยได้มีการช่วยเหลือจากมูลนิธิภายในการเคลื่อนย้ายร่างของอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 43 ร่างด้วยกัน โดยอาจารย์ ดร. เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้สอนประจำ ทางสาขากายภาคศาสตร์ของคณะแพทย์ศาสตร์วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในศูนย์รังสิต ได้มีการกล่าวไว้ว่า ได้มีการจัดประกอบพิธีภายในการบำเพ็ญกุศลผู้ที่ได้ทำการบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกท่าน ทำการศึกษากับอาจารย์ใหญ่กันนั่นเอง โดยได้มีการจัดขึ้นกลายเป็นประจำปี นำร่างอาจารย์ทั้งหมดที่มีประมาณ 43 ร่าง และช่วงเย็นจึงได้มีการสวดพระอภิธรรมศพ โดยจะมีทั้งคณะแพทย์ศาสตร์ และนักศึกษาทุกท่านให้ความซาบซึ้งกับการบริจาคร่างกายให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการศึกษา และทำการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทำให้ในทุกวันนี้ มีผู้บริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก ทำเอานักศึกษาทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

 

เพราะฉะนั้น ร่างอาจารย์ใหญ่ จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถ้าหากคุณเองเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดอยากจะมีการบริจาคร่างกาย ก็อาจจะทำการบริจาคกันได้ง่าย ที่โรงพยาบาลกันได้เลย