Home » Posts tagged "ข่าวภูมิภาค"

ข่าวภูมิภาค ข่าวในจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับข่าวคราวน้ำท่วม

ข่าวภูมิภาค กับข่าวที่ทางผู้สื่อข่าวกำลังเฝ้าดูกันอยู่นั่นเอง เป็นสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อยู่เทือกเขาคีรีธาร พร้อมทั้งมีเขาสระบาปที่มีการไหลลงมาในคลองเวฬเอ่อ เป็นเหตุให้เข้าบ้านเรือนอยู่ 10 หลังคาเรือนด้วยกัน และเป็นเหตุให้สวนผลไม้ต่าง ๆ นับ 100 ไร่ ของทางชาวบ้านในหมู่ที่ 5 ในตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง ในจังหวัดจันทบุรี ทำให้ระดับน้ำได้มีการลดลงอยู่ที่ 40-50 เซนติเมตรร่วมกัน เพราะทำให้ในพื้นที่แห่งนี้ กลับเป็นน้ำไปหมด ที่เกิดจากฝนตกลงมาเพิ่มกันด้วย มีผลให้ชาบ้านเดือดร้อนกันไปหมด   ถือได้ว่า ข่าวภูมิภาค วันนี้ กลับกลายเป็นข่าวที่กำลังเป็นที่ติดตามเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ล่าสุด นายพรชัย สังข์เอียด ซึ่งเป็นปลัดอำเภอทางฝ่ายการป้องกันในอำเภอขลุง ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส  ได้ให้ความช่วยเหลือกับทางชาวบ้าน ผู้ที่เดือกร้อน พร้อมทั้งได้ทำการตรวจเยี่ยมชาวบ้านในหมูที่ 5 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ ก่อนที่จะมีการนำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมากมาย มาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเขตนี้กันนั่นเอง ถือได้ว่าเหตุการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร็ว เพื่อไม่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากยิ่งขึ้น...
Read More