ข่าว ข่าวสด ข่าวสารที่อาจจะรู้ทันสถานการณ์

ข่าวสดมักจะพบเห็นกับการรายงานข่าวสาร ข่าวสดที่ถูกเสนอออกมานั้นจะเป็นข่าวสดที่อาจรายงานข่าวได้ออกมาทันที เนื่องจากข่าวสดเป็นข่าวที่มากจากในสภาวการณ์จริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีความน่าสนใจพร้อมทั้งต้องการจะติดตามข่าวสารกันมากเพิ่มขึ้น แต่สำหรับผู้ที่รายงาน ข่าวสาร ข่าวสด นั้น ผู้สื่อข่าวแต่ละคนจะต้องมีการหาข่าวที่สมเหตุสมผล และเป็นข่าวที่มีเรื่องราวที่เป็นจริง   นับได้ว่า…