Home » Posts tagged "น้ำท่วม"

อุทกภัยสงขลา มีผู้เสียหายหลายรายร่วมกัน

เมื่อสถานการณ์ในตอนนี้ทางภาคใต้กับเหตุการณ์ น้ำท่วม เนื้อที่ริมทะเลสาบสงขลาใน 5 อำเภอจังหวัดพัทลุง แม้ฝนจะไม่ตกแล้วก็ตาม ในตอนนี้พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ยังอาจมีน้ำท่วมสูงเป็นอย่างมาก ในอำเภอต่าง ๆ มากมายกันเลย ทำให้ชาวบ้านต่างก็มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านจะต้องหนี้กันไปอยู่ที่สูงกันเลย ยิ่งสวนยาง พื้นที่การเกษตรต่าง ๆ ก็ได้รับเสียหายเป็นอย่างมาก และตลอดถึงความเสียหาย น้ำท่วม ในระหว่างหมู่บ้าน ตำบล พร้อมทั้งอำเภอ หลากหลายเส้นทางด้วยกัน   นับได้ว่าข่าวน้ำท่วม ภายในจังหวัดสงขลา เป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสำคัญ กับการเกาะติดข่าวน้ำท่วม ซึ่งทางภาคใต้ มักจะท่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะที่ทางชาวบ้านอาพัต หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอ เขาชัยสน พัทลุง หวั่น พระบรมธาตุวันเขียนบางแก้วอายุนับกว่าพันปีที่ทางชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อได้มีน้ำทะเลหนุนพร้อมทั้งน้ำท่วมเป็นเวลานาน จนดินรอบข้างเหลว จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเข้าการตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย จนกลายเป็นเรื่องที่ใครต่อใคร ต่างก็มีการติดตามกันอย่างมากมาย...
Read More