ปมปัญหาอาชญากรรมที่พบปมปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

ภายในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมาย ทางด้านวัตถุ จึงอาจเกิดเป็นตัวปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนมากจะต้องมีการดิ้นรนพร้อมทั้งต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมถึงแกงแยงกันภายในการทำมาหากิน พร้อมทั้งในการขัดผลประโยชน์ต่าง…