หญิง รฐา โพธิ์งาม ได้เข้าร่วมชี้ตัวกระเทยลอกเลียนไอจี หลอกเงินเสียหายไป 1,000 คน

หญิง รฐา โพธิ์งาม ศิลปินสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้มีการเดนิทางมาเข้าชี้ตัว นายพงศกร เครือพิมาย หรือเหน่ง ที่เป็นกระเทยแสบ อายุ…