Home » Posts tagged "อุบัติเหตุ"

ข่าวคราวอุบัตเหตุกับข่าวที่ทุกคนให้ความสนใจ

อุบัติเหตุ มักเกิดขึ้นจากความประมาท ที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นอย่างกว้างขวาง เมื่อช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วัน ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายในบรรดาญาติ ๆ ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวที่ได้มีการทราบข่าวต่าง ๆ ก็ได้มีการนำเอกสารติดต่อของรับญาติของตนเอง เพื่อนำไปประกอบพิธีตาง ๆ ทางด้านศาสนา ภายในท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า เป็นเหตุให้ทุกวันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่เรื่อย ๆ อุบัติเหตุ เกิดจากความประมาทของตัวเองนั่นเอง   ถือได้ว่า อุบัติเหตุ ที่ทำให้เกิดผู้คนเสียชีวิตดังกล่าว ยังอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 6 รายด้วยกัน  และยังมีชายไทยที่ไม่ทราบชื่ออีกด้วยในขณะที่มีจำนวนผู้บาทเจ็บยอดทั้งสิ้น 44 รายด้วยกัน พร้อมทั้งมีการแยกเป็น ผู้ที่ได้มีการรับบาทเจ็บโคม่า ที่ถูกส่งตัวไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมา ในจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย พร้อมกับส่วนที่ได้มีการรับบามเจ็บแขนขาหัก พร้อมทั้งรวมไปถึงผู้ที่รับบาทเจ็บ ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ปริมาณ 4 รายด้วยกัน ทำให้ข่าวนี้กลายเป็นข่าวที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมาก เมื่อมีกลุ่มคนให้การติดตามข่าวกันอย่างหนาแน่นกันเลยก็ว่าได้ ส่วนทางด้านตำรวจเอง ก็ได้มีการเปิดเผยว่า...
Read More