Home » Posts tagged "ฮีตเตอร์(Heater)"

ฮีตเตอร์(Heater) วัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนชั้นเยี่ยม

ฮีตเตอร์(Heater) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถให้ความร้อนแก่งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชิ้นงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย  โดยจะใช้หลักในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านไปยังลวดแกนนำ ซึ่งเป็นตัวความต้านทาน R  มีผลกระทบทำให้ลวดตัวนำนั้นมีความร้อนเกิดขึ้นได้มาก พร้อมทั้งแหล่งจ่ายไฟยังคงสามารถใช้ได้กับแรงดัน 220 VAC  พร้อมกับ 380 VAC  มีผลทำให้ผู้เลือกใช้งานส่วนมาก สามารถใช้งานเจ้าฮีตเตอร์(Heater) นี้ได้สบายมากยิ่งขึ้น    การเลือกใช้งาน ฮีตเตอร์(Heater) สามารถใช้งานได้ง่าย เพราะว่าเราทุกคนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ ฮีตเตอร์(Heater) ได้ พร้อมทั้งในสมัยนี้ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มักจะนิยมหันมาเลือกใช้เจ้าวัสดุอุปกรณ์ชนิดนี้กันมากยิ่งขึ้น  เพราะว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาถูก อีกทั้งยังคงสามารถสั่งขนาด รูปทรง พร้อมทั้งวัตต์มาได้ตามความต้องการอีกด้วย  และสำหรับองค์ประกอบส่วนมากของเจ้าวัสดุอุปกรณ์ชนิดนี้  ยังคงถูกจัดแยกแยะออกเป็นสัดส่วน เช่นนี้  – ฉนวนแมกนีเซียมอกไซด์ มีคุณสมบัตินำทางไฟฟ้าต่ำ แต่ในส่วนของการนำความร้อนนั้น สามารถทำได้ดีมากเลยทีเดียว  – แสตนเลส นำมาใช้ในการผลิต ฮีตเตอร์(Heater) ถือว่ามีอยู่หลายแบบ แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติต่างกันออกไป...
Read More