ข่าวเด็กหาย ที่เป็นข่าวสารยอดฮิตติดอันดับ

เด็กหาย ซึ่งคือข่าวให้มีให้เห็นกันสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ปกครองหลากหลายคนต่างก็ต้องมีการดูแลลูกหลานของคุณห่างไกลจากอันตรายต่าง ๆ เพราะว่าในทุกวันนี้มักจะมีข่าวสารออกมานำเสนอมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กโดนอุ้ม หรือว่านำไปฆ่าทิ้ง ล้วนสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เป็นบิดามารดาเป็นอย่างมาก เมื่อได้รู้ข่าวของลูกตัวเอง กลับกลายต้องเสียใจ…