Home » Posts tagged "เศรษฐกิจ"

นายกปลื้มไทยติดระดับความสุข ทางด้านเศรษฐกิจ

ขณะทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยว่า  ดัชนีความทุกข์ยาก ประจำปี 2560 ในเมืองไทยมีระดับความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลก หรือมีความสุขที่สุด ทางพลเอก ประยุกท์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบข้อมูลกันแล้ว โดยรู้สึกพอใจพร้อมทั้งชื่นชมกับหน่วยงานของทางภาครัฐที่จะสามารถรักษาระดับอัตราการว่างงานพร้อมทั้งอัตราเงินเฟ้อทางด้าน เศรษฐกิจ ได้   ทำให้ได้มีการกล่าวว่า เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ และการเร่งรัดการลงทุนตามแผนที่ได้วางไว้   รวมทั้งมีการลดข้อจำกัดต่าง ๆ กันอีกด้วย เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า อย่างเช่น ปรับกลยุทธ์การส่งออก แก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และมีความเกี่ยวกับปากท้อง รวมถึงการปรับแนวทางการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว เนื่องจากอันตราการเกิดขึ้นของชาวไทยอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้แรงงานขาดแคลน โดยได้ออกมมาตรการจูงใจ คนรุ่นใหม่ให้มีบุตร 1-2 คน พร้อมทั้งมีการผลิตแรงงานภายในประเทศ ให้เพียงกับความต้องการของตลาด ซึ่งการท่องเที่ยวก็ยังเป็นจุดแข็งของไทย โดยปีนี้ทางรัฐบาลไม่ได้มีการมุ่งเน้นทีจำนวนนักท่องเที่ยว แต่เน้นในเรื่องการเพิ่มรายได้ต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวไทยไปเที่ยวเมืองไทย คิดว่าจะมีการเจริญเติบโตชองรายได้ จากการท่องเที่ยวถึง 2.77 ล้านบาทกันเลย...
Read More