Home » Posts tagged "ไฟป่า"

ต้นเหตุการเกิดไฟป่าตามพื้นที่ต่าง ๆ

ตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเป็นอย่างมาก อาจจะเป็นเหตุให้เกิด ไฟป่า เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม จึงทำให้มีข่าวออกมานำเสนอให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ ซึ่งไฟป่า โดยมากทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันมากเพิ่มขึ้น เพราะว่าไฟป่านั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งเมื่อท่านระวังมากแค่ไหน แต่ก็คงหนี้ไม่พ้น ไฟอย่างแน่แท้ เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่ากันเป็นประจำ   นับได้ว่า ไฟป่า เป็นสิ่งที่รุนแรง พร้อมกับหาทางแก้ไขได้ยาก เพราะว่าสาเหตุของเกิดไฟป่า คงเกิดขึ้นได้  กรณีด้วยกัน คือ การเกิดจากธรรมชาติ โดยที่ไฟป่าจะเกิดขึ้นเอง เช่น ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด  สำหรับมูลเหตุหลัก ๆ ของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น คือ ฟ้าผ่า มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ในต่างประเทศ  และส่วนที่เกิดจากมนุษย์ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการไฟไหม้ป่าอุบัติขึ้น ยิ่งเป็นมนุษย์เป็นคนก่อนด้วยล่ะก็ ยิ่งจะสร้างความยากลำบากเป็นอย่างสูงซึ่งสองอย่างนี้ โดยมนุษย์จำนวนมากมักจะเก็บหาของป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้มากที่สุด ซึ่งในการเก็บของป่าส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ไฟป่า ไข่มดแดง ใบตองตึง...
Read More