Home » Posts tagged "ไม้จันทน์หอม"

ไม้จันทน์หอม กำลังเตรียมส่งให้พร้อมกับสำนักช่างสิบหมู่

ในวนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มีการนำ ไม้จันทน์หอม ที่มีการแปรรูปไปเป็นการรักษาไว้ ณ ที่การอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในตำบลหาดขาม อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบฯ เพื่อจะเป็นการรอนำส่งให้ทางสำนักช่างสิบหมู่ เพราะในอุทยานไม้จันทน์หอม ที่ได้มีการนำมาเก็บรักษา ทางสำนักพระราชวังได้มีการคัดเลือกกันเอาไว้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานได้มีการตัดมาเป็น 9 ต้น  หลังจากนั้นได้มีการทำการแปรรูปที่เป็นแผ่นสัดส่วนถึง 6และ8 ที่มีความหนาถึง 7 มม.   โดยได้มีขนาดของไม้รวมทั้งหมด 4 ลูกบาตรเมตร ซึ่งในวนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการนำมาเก็บรักษา โดยภายในสถานที่ที่มีการเก็บ ไม้จันทน์หอม มาทำการผึ่งลมให้แห้งอย่างสนิท ก่อนที่จะมีการนำส่งให้ทางสำนักข่าวสิบหมู่กันเลย ซึ่งนายกาญจนพันธ์ คำแหง ที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มีการกล่าวว่า ในเวลาที่ทางอุทยานแห่งนี้ได้มีการตัดและมีการแปรรูปของไม้จันทน์หอม ตามที่ทางสำนักช่างสิบหมู่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว พร้อมกับได้รับความอนุเคราะห์ โดยนายทรงกลด จารุสมบัติ เป็นอาจารย์คณะวนศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีการตรวจพร้อมกับทำการวัดความชื่นของแก่นไม้จันทร์หอมก็ได้มีการพบว่ามีความชื่นอยู่   เพราะฉะนั้น ไม้จันทน์หอม...
Read More