May 28, 2022

bulletproofjacket4u.com

bulletproofjacket4u.com

ติดโควิด

1 min read

ข่าวคุณภาพชีวิตล่าสุด สาระสุขภาพจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในการทำ Home Isolation กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวถึงการทำ Home Isolation คือวิธีการกักตัวของผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย และมีความยินยอมที่จะกักตัวแบบแยกในที่พักของตนเอง โดยแนวทางการกักตัว สำหรับกรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว ควรปฏิบัติดังนี้ ขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยึดแนวทางการป้องกันตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแบ่งเขตพื้นที่ส่วนผู้ติดเชื้อและส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อแยกออกจากกันอย่างชัดเจนจัดหาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลา...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.